เขตความรับผิดชอบ

เขตความรับผิดชอบ

แม่น้ำ 3 สายหลัก คือ

1. แม่น้ำแควใหญ่ ระยะทาง ยาว 380 กิโลเมตร ตั้งแต่เขื่อนศรีนครินทร์ถึงท่าเรือเขื่อนขุนแผน

2. แม่น้ำแควน้อย ระยะทาง ยาว 318 กิโลเมตร ตั้งแต่หน้าเขื่อนวชิราลงกรณถึงท่าเรือเขื่อนขุนแผน

3. แม่น้ำแม่กลอง  ระยะทาง ยาว 48  กิโลเมตร ตั้งแต่ท่าเรือเขื่อนขุนแผนถึงอำเภอท่ามะกา

อ่างเก็บน้ำ มี 2 แห่ง คือ

1. เขื่อนศรีนครินทร์  อำเภอศรีสวัสดิ์  ระยะทาง  74.3 กิโลเมตร

2. เขื่อนวชิราลงกรณ (เขื่อนเขาแหลม)  อำเภอทองผาภูมิ ระยะทาง 155.8 กิโลเมตร

วันที่:29 ตุลาคม 2564

เข้าชม:

Post View : 93

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

แกลเลอรี่